RETINOPATIA CUKRZYCOWA

Retinopatia cukrzycowa to najczęstsza przyczyna ślepoty przed 60 rokiem życia w krajach uprzemysłowionych. Rozwija się na podłożu cukrzycy, szczególnie insulino zależnej.

Retinopatia cukrzycowa wynika z uszkodzenia małych naczyń krwionośnych, które odżywiają siatkówkę, przez nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi- zaburzona zostaje struktura i funkcja ściany tych kapilar w wyniku czego obserwujemy krwotoczni śródsiatkówkowe, wysięki twarde oraz kłębki waty. W zaawansowanych stadiach retinopatii może również dochodzić do tworzenia się na powierzchni siatkówki nowych patologicznych naczyń, które są przyczyną poważnych powikłań takich jak wylewy krwi do ciała szklistego czy nawet odwarstwienia siatkówki.
Wyróżnia się trzy rodzaje retinopatii cukrzycowej: